Xəbərlər

-

“Qarabağın yenidən qurulmasında yol, körpü və tunel tikintilərində istifadə edilən müasir materiallar, mexanizmlər və istifadə qaydaları” üzrə konfrans

Ətraflı