Nəfəs alan fasad və dam membranları (Dupont Tyvek)

  • Dupont Tyvek Solid
  • Dupont Tyvek Firecurb
  • Dupont Tyvek Acrilic Tape
  • Dupont Tyvek UV Facade
  • Dupont Tyvek Airguard