İnjeksiya tətbiq işləri

İnjeksiya tətbiq işləri

İnjeksiya tətbiq işləri

Betonun struktur bütövlüyü pozulduqda qatran əsaslı injeksiya tərkibləri korroziya, seysmik aktivlik və ya başqa amillərin təsiri nəticəsində yaranan çatları doldurub kipləşdirirlər.