DRAMIX'li döşəmə betonu tətbiq işləri

DRAMIX'li döşəmə betonu tətbiq işləri

DRAMIX'li döşəmə betonu tətbiq işləri

Dramix beton içərisinə qatılan polad tellərdir. Dramix beton içərisində armaturun funksiyasını daha effektiv bir şəkildə əvəz edə bilməkdədir.