Xəbərlər

Turquoise Group, Dramix, beton, Bekaert, polad tellər

"Turquoise Group" ilə inşaatda müasir həllər - betonlarda armatur əvəzinə Dramix istifadəsi təklif olunur

Yer betonlarında iki qat armatur əvəzinə Dramix® polad liflər istifadə oluna bilər. İkiqat armatur əvəzinə Dramix® polad liflərin istifadəsi ilə betonun möhkəmliyi, qırılma enerjisi, zəlzələyə davamlılığı və uzun ömürlülüyü artır, döşəmə qalınlığı azalar, inşaat müddəti qısalar, işçi qüvvəsi və smeta xərcləri 15-20%-ə qədar azalır.


2002-ci ildə təsis edilən TURQUOISE MMC Azərbaycanda 22 ildir inşaat sektorunda müasir həll yollarını təqdim etməkdədir. Bunlardan biri yer və yol betonlarında, beton borularda, tunel betonları və hazır beton məmulatlarında istifadə edilən DRAMİX® polad lifləridir (fibra).

“Polad lif”li (DRAMİX-li) dəmir-beton nədir?

144 il öncə 1880-ci ildə qurulan Belçikanın Bekaert şirkəti tərəfindən ixtira edilib, dünyada 50 ildən, Türkiyədə 30 ildən çox geniş miqyaslı olaraq istifadə edilən və Bekaert şirkətinin qeydə alınmış brendi olan Dramix® polad liflərin tətbiqi Azərbaycanda ilk dəfə 2006-cı ildə həyata keçirilmişdir. Bekaert şirkətinin Türkiyədəki zavodunda istehsal edilən Dramix® markalı polad lifli dəmir-beton müəyyən tətbiq sahələri üçün, xüsusiylə yer və yol betonlarında, ənənəvi armaturlu betona alternativdir. Polad liflər betona qarışdırıldıqdan sonra 3 ölçülü, izotrop bir möhkəmləndirici rolunu oynamaqla betonu bir körpü kimi bir-birinə birləşmiş şəkildə tutub saxlayır və çatların əmələ gəlməsinin böyük ölçüdə qarşısını alır. Materialına, formasına, ölçüsünə və sair xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən, müxtəlif polad lif növləri mövcuddur və onların betonun keyfiyyətinə təsirləri də fərqli olur. Lifin uzunluğu/diametri və dartılma müqaviməti həddi polad lif performansına ən böyük təsiri olan göstəriciləridir. Uzunluq/diametr nisbəti və dartılma müqaviməti həddi nə qədər yüksək olarsa, polad lifli dəmir-betonun perfomansı da bir o qədər yüksək olar.

Dramix-li betonun hansı tətbiq sahələri mövcuddur?

Dramix-li betonlar əsasən yol, avto dayanacaq (parkinq), anbar kimi ağır yükdaşıyan döşəmə betonlarında, tunel və metro kimi yeralatı tikililərdə, beton boru və diğər yarımfabrikat beton məmulatlarının istehsalında və dəmir-beton konstruksiyaların gücləndirilməsində tətbiq olunur. 

Bundan başqa, xüsusi sahələr var ki, məsələn hərbi bölgələrdə bomba və sair silahlara qarşı qoruyucu sipərlərin tikintisində də istifadə olunur.